"SOLVAY EKSPLORERS" TO PARADOKUMENTALNA GAWĘDA Z LICZNYMI DYGRESJAMI, POŚWIĘCONA KRAKOWSKIM TERENOM TZW. BIAŁYCH MÓRZ. Z KAMERĄ ODWIEDZAMY TERENY BYŁEGO KRAKOWSKIEGO ZAKŁADU SODOWEGO "SOLVAY" W ŁAGIEWNIKACH.
Po zlikwidowaniu fabryki w 1989 r., obszar ten stanowi ważny i bardzo charakterystyczny element dzielnicy. W wyniku przeprowadzonej tu rekultywacji terenu i częściowego zalesienia go, powstało wiele terenów zielonych na których osiedliły się zwierzęta a ludzie spędzają wolny czas. Przez ponad pół roku systematycznie odwiedzałem z kamerą omawiane tereny i pragnę teraz przedstawić Wam wszystko to co udało mi się sfilmować. Zapraszam!